INVESTICE - ENERGETIKA - DOBRÁ PRAXE 

2023 KONFERENCE NSZM ČR

 

26. a 27. ledna 2023 / BRNO

 

SE ZDRAVÝMI MĚSTY O KROK DÁLE!

⦁ Investice obcí vs. inflace
⦁ Spolupráce s developery v obcích a krajích
⦁ Partnerství veřejného a soukromého sektoru
⦁ Energetika – projekty a úspory

SE ZDRAVÝMI MĚSTY

O KROK DÁLE!

Potkejte se s lidmi / sdílejte své zkušenosti / inspirujte (se)

KDY...

26. – 27. ledna 2023

KDE..

26. 1. / BRNO, Nová radnice – zasedací sál zastupitelstva (Dominikánské nám. 196/1) 

27. 1. / BRNO, přednáškové prostory Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity (Lipová 41a, Brno-Pisárky)

CO...

INVESTICE OBCÍ V TĚŽKÉ DOBĚ – vliv inflace, spolupráce s developery, PPP projekty ad. 

KALEIDOSKOP INSPIRACÍ – ukázková řešení z obcí k participaci, plánování a rozvojovým tématům 

ENERGETIKA V OBCÍCH – nová technická řešení, příklady komunitní energetiky, finanční zdroje ad. 

SLAVNOSTNÍ RECEPCE pro členy NSZM ČR

POD ZÁŠTITOU...

ministra průmyslu a obchodu

ministra pro místní rozvoj

VE SPOLUPRÁCI S …

Statutární město Brno

Jihomoravskou agenturou pro veřejné inovace JINAG

Masarykovou univerzitou v Brně

PRO ...

všechny zájemce zejména z územní veřejné správy a spolupracujících institucí a organizací

JAK...

zdarma - REGISTRACE nutná

Program

26. LEDEN
2023

12 : 30 - 13 : 00

ÚVODNÍ SLOVA

Herbert Pavera, zastupující předseda NSZM ČR a senátor
Filip Chvátal, radní hostitelského města Brna
Leona Gergelová Šteigrová, vrchní ředitelka sekce MMR
Petr Švec, ředitel NSZM ČR

13 : 00 - 16 : 00

INVESTICE OBCÍ V TĚŽKÉ DOBĚ

Úvod do tématu / hlavní host bloku: Patrik Reichl, Jihomoravská agentura pro veřejné inovace JINAG

 

Panel 1 / INVESTICE VS. INFLACE

Je vhodná doba pro investice obcí? Co s volnými finančními prostředky?
Petr Valouch, proděkan Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity

Podpůrné finanční programy pro obce
Hana Pejpalová, ředitelka Státního fondu podpory investic

Investice a kvalita života aneb můžeme zastavit trend vylidňování obcí?
Lukáš Trčka, jednatel Technologického inovačního centra Zlín

Ukázky investic z praxe
Vít Čermák, ředitel regionální pobočky CzechInvest pro Jihomoravský kraj 

 

Panel 2 / SPOLUPRÁCE S DEVELOPERY V OBCÍCH A KRAJÍCH

Rozvoj území v mezích udržitelnosti
Samospráva a investor? Modely spolupráce a doporučení z praxe
Vít Zeman a Tomasz Heczko, Frank Bold Advokáti

Nové nástroje pro udržitelný rozvoj v Moravskoslezském kraji 
Václav Palička, ředitel Moravskoslezské investice a development 

 

15 : 00 - 15:30

PŘESTÁVKA

 

Panel 3 / SPOLEČNÉ PROJEKTY VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU

PPP projekty v oblasti sociální i jiné infrastruktury
Michal Tesař, Asociace pro rozvoj infrastruktury

EPC: financování projektů z úspor
Vladimír Sochor, Národní rozvojová banka

Ukázka PPP projektu z praxe: Projekt Domova pro seniory v Humpolci
Věra Švarcová, Krajský úřad Kraje Vysočina

16 : 30 - 18:00

KALEIDOSKOP INSPIRACÍ  

Výběr ukázkové dobré praxe Zdravých měst, obcí a regionů.

 

BRNO – Sdílené bydlení nejen pro seniory

LIBERECKÝ KRAJ – Studentský Ideathon

NOVÝ JIČÍN – Projekt třídění gastroodpadu

MAS STŘEDNÍ POLABÍ – Dobročinný obchod financuje projekty v regionu

 od 18 : 30

SLAVNOSTNÍ RECEPCE

Zdravá města, obce a regiony v České republice - ocenění, ohlédnutí (volně navazující program pro Zdravá města, obce, regiony a zvané účastníky)

27. LEDEN
2023

ENERGETIKA – ŠANCE PRO INVESTICE A ÚSPORY V OBCÍCH
 

NAVAZUJÍCÍ SEMINÁŘ / 27.1.2023

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Lipová 41a, Brno-Pisárky

9 : 00

ÚVODNÍ SLOVO

Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR

9 : 00 - 10 : 30

BLOK 1: KOMUNITNÍ ENERGETIKA V PRAXI

Modernizační fond
Jakub Hrbek – SFŽP, ředitel Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu

Potenciál komunitní energetiky v praxi obcí a měst
Anna Michalčáková – Unie komunitní energetiky

Právní aspekty komunitní a komunální energetiky
Magdaléna Doležalová – Frank Bold Advokáti

Postup při vzniku energetického společenství
Vladimír Sochor – Ministerstvo životního prostředí

Energetické projekty v praxi
Jiří Krist – místopředseda Národní síť Místních akčních skupin

Brno – kroky k energetické soběstačnosti
Petr Nezveda – ředitel SAKO Brno solar

Udržitelná energetika: případové studie
Jaroslav Klusák – předseda Sdružení energetických manažerů měst a obcí

Moderovaná panelová diskuse

 

11 : 00 - 11 : 30

PŘESTÁVKA

11 : 30 - 13 : 30

BLOK 2: INVESTICE DO ENERGETIKY A NOVÁ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ

Nová zelená úsporám
Jakub Hrbek – SFŽP, ředitel Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu

Finanční podpora MPO pro obce v oblasti energetiky
Karel Benedikt, Ministerstvo průmyslu a obchodu - odb. energetické účinnosti a úspor

Příležitosti geotermální energie pro města
Antonín Tym – Česká geologická služba

Integrace obnovitelných zdrojů energie do energetiky měst
Tomáš Matuška – Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT

Příklady obecních projektů využívajících obnovitelné zdroje energie
Štěpán Chalupa - předseda Komory OZE

Energetická bilance ve vybraných obcích aneb výzva ke změně
Vilém Pařil a Tomáš Hrdlička - katedra ekonomie Masarykovy univerzity

Moderovaná panelová diskuse

MÍSTO KONÁNÍ

BRNO

1. DEN
26. 1. / Nová radnice – zasedací sál zastupitelstva (Dominikánské nám. 196/1)

2. DEN
27. 1. / přednáškové prostory Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity (Lipová 41a, Brno-Pisárky)

UBYTOVÁNÍ

Účastníci mohou využít ubytování v Garni hotelu Vinařská,
který se nachází v těsné blízkosti místa konání akce.

PARKOVÁNÍ

Pro parkování v prvním dni akce (26.1.) lze využít parkovací dům „Domini park“ v sousedství radnice.
Kompletní informace k parkovacím možnostem ve městě naleznete ZDE.

Témata

INVESTICE VS. INFLACE

Investice do rozvoje obcí a regionů zásadně ovlivňují kvalitu života obyvatel. Jak nyní pracovat s volnými finančními prostředky? Mají obce vyčkávat či investovat? ...

VÍCE

KOMUNITNÍ ENERGETIKA V PRAXI

Výroba elektrické energie společně v komunitě pro vlastní spotřebu jako způsob, jak uspořit? Snížení závislosti na centrálních dodávkách energie a snížení cen ...

VÍCE

SPOLUPRÁCE S DEVELOPERY V OBCÍCH A KRAJÍCH

Dobrá spolupráce mezi městem a developery je základem udržitelného rozvoje daného místa. Jak nastavit pravidla? ...

VÍCE

INVESTICE DO ENERGETIKY A NOVÁ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ

Obnovitelné zdroje energie a jejich využití v obcích. Aktuální trendy, rizika? Kde čerpat finance? Kde se inspirovat? ...

VÍCE

SPOLEČNÉ PROJEKTY VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU

Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP – public-private partnership) jako efektivní metoda pro případ ...

VÍCE

KALEIDOSKOP INSPIRACÍ

Národní sít Zdravých měst ČR je jedinečnou platformou pro sdílení inspirací mezi městy, obcemi i regiony. Společně rozvíjíme praktická témata a know-how ...

VÍCE

MINULÉ ROČNÍKY KONFERENCE

záštity  a vybraní hosté

Ivan Bartoš

ministr pro místní rozvoj
 

Jozef Síkela

ministr průmyslu a obchodu
 

Herbert Pavera

senátor, zastupující předseda NSZM ČR
 

Filip Chvátal

radní statutárního města Brna
 

Hana Pejpalová

ředitelka Státního fondu podpory investic

Patrik Reichl

ředitel Jihomoravské agentury pro veřejné inovace JINAG

Jakub Hrbek

ředitel sekce Státního fondu životního prostředí

Tomáš Janeba

prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury

Jiří Krist

místopředseda Národní sítě Místních akčních skupin

Petr Valouch

proděkan Ekonomicko-správní fakulty, Masarykova Univerzita

Aleš Cibulka

moderátor a publicista
 

Podpora

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost a finančními prostředky z programu Evropské Unie Horizont Evropa, které byly poskytnuty na základě grantové dohody č. 101056927.

Kontakt

Telefon

602 717 387